400 " " 01 2017 ., .

N
Homologation

.
1
2
""

()
1   Khvostyk Henadiy 1966 Sumy Ukraine 0:00 4:09 12:34 21:01 21:01   1
5   Piddubnyi Ruslan 1977 Sumy Ukraine 0:00 4:11 12:43 21:01 21:01 2
3   Puhach Volodymyr 1961 Sumy Ukraine 0:00 4:11 12:43 21:01 21:01   3
2   BOZHENKO Mykola 1970 Sumy Ukraine 0:00 4:34 13:37 22:49 22:49   4
4   Kovalchuk Andriy 1989 Gluhiv Ukraine 0:00 5:47 15:59 1:44 25:44 5
8   Sevidov Sergiy 1985 Gluhiv Ukraine 0:00 5:47 15:59 1:44 25:44 6
7   Bieliavskyi Andrii 1985 Shostka Ukraine 0:00 5:47 16:47 DNF DNF  
6   Sidorova Tatyana 1991 Shostka Ukraine 0:00 5:47 16:47 DNF DNF  
: 6 7 70