200 " , " 02 2015 ., .

N
Homologation

.
1
""
2

()
11 467242 Yurchenko Stanislav 1999 Konotop Ukraine 7:00 9:11 12:15 15:27 8:27   1
12 467228 Romanchuk Volodymyr 1985 Konotop Ukraine 7:00 9:11 12:15 15:27 8:27   2
8 467210 Mashyr Kostiantyn 1992 Kharkiv Ukraine 7:00 9:11 12:10 15:30 8:30   3
31 467225 Pugach Volodymyr 1961 Sumy Ukraine 7:00 9:21 12:50 17:04 10:04   4
61 467243 Zabolotnyi Viacheslav 1980 Sumy Ukraine 7:00 9:09 11:25 17:06 10:06   5
15 467178 Antonov Evgenii 1987 Sumy Ukraine 7:00 9:31 12:50 17:11 10:11   6
17 467232 Shamrai Maksym 1993 Sumy Ukraine 7:00 9:31 12:50 17:11 10:11   7
48 467236 Stovpchenko Anton 1992 Kyiv Ukraine 7:00 9:21 12:50 17:11 10:11 8
52 467200 Kholiavka Denys 1996 Sumy Ukraine 7:00 9:25 12:50 17:11 10:11   9
60 467229 Saenko Alexandr 1994 Sumy Ukraine 7:00 9:25 12:50 17:11 10:11   10
9 467226 Radonov Oleksii 1981 Sumy Ukraine 7:00 9:42 11:25 17:15 10:15   11
40 467183 DUBYNSKYI Serhii 1959 Sumy Ukraine 7:00 9:55 11:25 17:17 10:17   12
10 467201 Khvostik Henadiy 1966 Sumy Ukraine 7:00 9:37 13:00 17:20 10:20 13
54 467186 Golovchenko Viacheslav 1987 Sumy Ukraine 7:00 9:31 12:50 17:22 10:22   14
58 467213 Mikheenko Dmitriy 1990 Sumy Ukraine 7:00 9:31 12:50 17:22 10:22   15
43 467181 Bozhenko Mykola 1970 Sumy Ukraine 7:00 9:42 13:00 17:26 10:26   16
64 467244 Zarudnyi Dmytro 1984 Sumy Ukraine 7:00 9:25 12:50 17:30 10:30   17
26 467187 GRYTSAY Pavlo 1988 Konotop Ukraine 7:00 9:37 13:10 17:33 10:33   18
35 467219 Novyk Andrii 1989 Konotop Ukraine 7:00 9:39 13:10 17:33 10:33   19
59 467231 Sevidov Sergey 1985 Gluhiv Ukraine 7:00 9:47 13:20 17:40 10:40 20
25 467235 Skorobagatko Bogdan 1976 Sumy Ukraine 7:00 9:42 13:20 17:45 10:45   21
50 467218 Nevzorov Oleksii 1978 Sumy Ukraine 7:00 9:42 13:20 17:45 10:45   22
14 467196 Kalchenko lgor 1976 Sumy Ukraine 7:00 9:10 11:25 17:51 10:51   23
51 467233 Shkuropat Aleksandr 1992 Sumy Ukraine 7:00 9:31 12:50 17:51 10:51   24
45 467180 Bieliavskyi Andrii 1985 Shostka Ukraine 7:00 9:47 13:20 17:52 10:52 25
66 467184 Fedina Segey 1985 Sumy Ukraine 7:00 9:31 12:50 17:56 10:56   26
1 467191 Hryshyn Henadiy 1969 Sumy Ukraine 7:00 9:31 11:25 18:00 11:00   27
24 467194 Ionanov Oleksandr 1975 Nizhyn Ukraine 7:00 9:47 13:30 18:00 11:00 28
3 467216 Mykhailyk Oleg 1966 Sumy Ukraine 7:00 9:38 11:25 18:05 11:05   29
5 467205 Kovalenko Evgeniy 1980 Sumy Ukraine 7:00 9:38 11:25 18:05 11:05   30
56 467222 Piddubnyy Ruslan 1977 Sumy Ukraine 7:00 9:31 11:25 18:05 11:05   31
57 467227 Rafikov Konstantin 1987 Sumy Ukraine 7:00 9:38 13:20 18:05 11:05   32
65 467209 Malichenko Oleksandr 1981 Sumy Ukraine 7:00 9:39 11:25 18:05 11:05   33
16 467237 Tsedilkina Viktoria 1975 Sumy Ukraine 7:00 9:39 13:20 18:10 11:10   34
33 467214 Moroz Maryna 1972 Sumy Ukraine 7:00 9:39 13:20 18:10 11:10   35
37 467212 Melnyk Andrii 1994 Sumy Ukraine 7:00 9:39 13:50 18:37 11:37   36
21 467197 Kalita Valeriy 1987 Konotop Ukraine 7:00 9:38 13:30 18:55 11:55   37
36 467192 Huzenko Oleksandr 1994 Sumy Ukraine 7:00 9:42 13:50 18:55 11:55   38
47 467177 Antonov Anatolii 1993 Sumy Ukraine 7:00 9:42 13:50 18:55 11:55   39
22 467207 Lavrenenko Aleksandr 1985 Konotop Ukraine 7:00 9:39 13:30 18:57 11:57 40
27 467239 Vorobets Vladislav 1983 Konotop Ukraine 7:00 9:38 13:30 18:57 11:57 41
55 467224 Pol's'kyi Oleksii 1987 Sumy Ukraine 7:00 9:47 13:50 19:04 12:04   42
18 467188 Havryliuk Dmytro 1983 Sumy Ukraine 7:00 9:47 13:50 19:07 12:07   43
19 467206 Kryshan Oksana 1987 Alexandria Ukraine 7:00 9:47 13:50 19:07 12:07 44
49 467245 Zholob Oleg 1970 Makeyevka Ukraine 7:00 9:47 12:50 19:07 12:07 45
63 467220 Orlov Andrii 1992 Sumy Ukraine 7:00 9:47 13:50 19:07 12:07   46
4 467223 Poliakov Ievgeniy 1979 Sumy Ukraine 7:00 9:38 13:50 19:08 12:08   47
53 467179 Babuck Evgeniy 1988 Sumy Ukraine 7:00 9:47 13:50 19:15 12:15   48
62 467221 Orlov Oleksii 1989 Sumy Ukraine 7:00 9:47 13:50 19:15 12:15   49
67 467198 Kashlev Alexandr 1984 Sumy Ukraine 7:00 9:46 13:50 19:15 12:15   50
23 467185 Firsik Anton 1989 Sumy Ukraine 7:00 9:47 13:50 19:18 12:18 51
34 467215 Movtchan Igor 1996 Sumy Ukraine 7:00 9:46 13:50 19:20 12:20   52
46 467193 Hvozdakov Viktor 1991 Sumy Ukraine 7:00 10:41 12:50 19:57 12:57   53
41 467208 Levitov Kostiantyn 1973 Donetsk Ukraine 7:00 10:58 15:25 20:13 13:13   54
42 467182 Brylenko Oleksandra 1977 Kyiv Ukraine 7:00 10:58 15:25 20:13 13:13   55
32   Prihod'ko Denis 1994 Sumy Ukraine 7:00 9:55 13:50 DNF DNF    
DNC -
DNF -