200 " " 01 2015 ., .

N
Homologation

.
1 2
"ϳ"

()
8   Mashyr Kostiantyn 1992 Trostianets Ukraine 7:00 10:24 12:01 15:36 8:36   1
10   Kutsenko Ievgen 1986 Kyiv Ukraine 7:00 10:48 12:15 17:11 10:11   2
2   Katkalov Aleksandr 1983 Sumy Ukraine 7:00 10:39 14:44 17:51 10:51   3
1   Panasenko Pavlo 1966 Sumy Ukraine 7:00 10:49 12:56 17:52 10:52   4
6   Kovalenko Evgeniy 1980 Sumy Ukraine 7:00 10:48 12:56 17:55 10:55   5
12   Moroz Maryna 1972 Sumy Ukraine 7:00 10:47 12:54 17:55 10:55   6
4   Khvostyk Henadiy 1966 Sumy Ukraine 7:00 10:47 12:55 17:57 10:57   7
15   MYKHAILYK Oleg 1966 Sumy Ukraine 7:00 10:47 12:55 17:57 10:57   8
9   Golubkov Andrii 1981 Sumy Ukraine 7:00 10:39 12:48 18:01 11:01   9
7   Niedielchev Maksym 1983 Sumy Ukraine 7:00 10:39 12:48 18:01 11:01   10
3   DUBYNSKYI Serhii 1959 Sumy Ukraine 7:00 10:47 13:13 18:07 11:07   11