600
24 2012 ., .
.
1
2
3
4
5

()
10 66994 SHATALOV Aleksandr 1963 Sumy, Ukraine 3:00 7:29 16:18 21:42 DNC DNC 11:45 32:45
11 66998 ZABOLOTNYI Viacheslav Fenix 1980 Sumy, Ukraine 3:00 7:29 16:18 21:42 9:00 12:48 14:57 35:57
5 66987 KUSHNIR Dmytro Indian 1982 Sumy, Ukraine 3:00 7:36 16:45 23:00 9:00 13:05 15:25 36:25
8 66991 PUGACH Volodymyr 1961 Sumy, Ukraine 3:00 7:29 16:18 22:00 9:00 13:05 15:25 36:25
12 66990 PIDDUBNYY Ruslan Dino 1977 Sumy, Ukraine 3:00 7:36 17:25 22:00 9:05 13:01 15:25 36:25
17 66992 REMNOV Bohdan VeloBon 1994 Shostka, Ukraine 3:00 8:11 16:45 23:00 9:00 13:05 15:30 36:30
13 66997 VLASENKO Valentin Valentin_Vlasenko 1966 Slavyansk, Ukraine 3:00 7:48 16:14 21:15 8:21 DNC 15:35 36:35
15 66982 IGNATIEV Sergii 1970 Kharkiv, Ukraine 3:00 7:29 15:45 21:15 8:24 12:43 15:35 36:35
16 66983 KATKALOV Aleksandr   1983 Sumy, Ukraine 3:00 9:02 19:08 1:20 8:31 DNC 16:10 37:10
3 66989 MYKHAILYK Oleg OlMi 1966 Sumy, Ukraine 3:00 8:03 16:45 23:00 9:10 14:50 16:50 37:50
14 66981 HRYN' Oleksandr schwarz 1974 Poltava, Ukraine 3:00 8:21 17:40 1:04 9:05 14:18 16:50 37:50
7 66979 DUBYNSKYI Serhii Realyst 1959 Sumy, Ukraine 3:00 8:11 17:40 0:54 9:05 15:10 17:05 38:05
1 66985 KRAMARENKO Volodymyr kva 1979 Kyiv, Ukraine 3:00 8:48 19:00 1:38 10:50 14:24 17:10 38:10
2 66976 BONDARENKO Grigorii Abadonna 1962 Sumy, Ukraine 3:00 8:19 17:40 0:54 9:05 14:18 17:15 38:15
4 66977 BOZHENKO Nikolay estiliz 1970 Sumy, Ukraine 3:00 9:02 19:30 2:03 7:57 13:06 17:35 38:35
6 66975 ANATSKO Ievgen evg 1983 Kyiv, Ukraine 3:00 7:29 15:50 21:42 12:49 16:48 18:40 39:40
9   HRYSHYN Henadiy MABP 1969 Sumy, Ukraine 3:00 7:29 16:18 DNC DNC DNC DNF DNF